Home     |     About us     |     News     |     Recruitment     |     Contact     |      Tiếng Việt    |     English
Hotline : (08).71.06.06.66 - 626.50574 - 626.506.74

International calling cards EvoizVN


News and event

Thông báo về việc bảo trì hệ thống

22:15 | 14/06/2014
Bắt đầu từ 16g ngày 14/6/2014 hệ thống internet VDC bảo trì nên ảnh hưởng đến kết nối cuộc gọi đi nước ngoài (Gọi được nhưng chất lượng kém hoặc không gọi được ) .Dự kiến bảo trì đến 10g sáng 15/06/2014 sẽ kết thúc ...

Online Support

Support - Consultation information - Set up at home
(Clcik on Yahoo icon for chating with support dept)
(08).71.06.06.66 - 626.50574 - 626.506.74
View all View all Since 20h00 please contact at here

the goi dien thoai quoc te chat luong cao, ro, dung cho may tinh hoac dien thoai di dong, goi quoc te gia re, goi quoc te bang di dong, goi nuoc ngoai, mua the qua tin nhan, mua the truc tuyen, the internet phone, the dien thoai internet